Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för finansiering av individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Nämnden har myndighetsansvar, d v s den beslutar om de enskilda medborgarnas rättigheter och skyldigheter inom det sociala området.

Ansvarig förvaltning är socialförvaltningen.

Socialnämnden

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »