Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Ekonomi och IT enheten

Ekonomi- och IT- avdelningen ansvarar för kommunens ekonomi och arbetar bland annat med budget och ekonomisk planering.

Ekonomiavdelningen svarar för kommunens ekonomiadministration, såsom löpande redovisning, bokslut, fakturahantering, medelsförvaltning och kravverksamhet.

Avdelningen arbetar även med ekonomisk planering och samordnar kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete.

Ekonomi och IT enheten

Verksamhetschef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20 (09:30 – 12:00)

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Ekonomi och IT enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »