Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteket, teater-, film-, musik- och konstverksamhet inom kommunen, samt för stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden har även ansvar för kulturminnesvårdsfrågor och dokumentation av kommunens historia. Utöver detta ansvarar nämnden för de kommunala fritidsgårdarna och idrottsanläggningarna.

Ansvarig förvaltning är kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsnämnden

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Kultur- och Fritidsnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »