Kommunfullmäktige

Det högsta beslutande organet i kommunen, kommunfullmäktige, består av 41 ordinarie ledamöter, fördelade på partier utifrån valresultatet.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, främst

  • Övergripande mål och riktlinjer
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  • Val av revisorer och revisorsersättare,
  • Ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Kommunfullmäktige sammanträder ca en gång per månad. Mötena, som är offentliga, äger rum i Bio Falken i Falkbergsskolan.

Du är välkommen att närvara vid sammanträdena. Du har också möjlighet att följa sammanträdena via kommunens hemsida, där de direktsändes. Äldre sändningar finns tillgängliga på samma plats. Datum för sammanträdena hittar du under ”sammanträdesdatum” och via annons i lokaltidningen ”Mitt i Tullinge”.

Kommunfullmäktige

Ordförande
Eva Evasdotter (X)

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

_________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Kommunfullmäktige

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”