Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för valen till kommun, landsting, riksdag och EU-parlamentsvalen, samt eventuella folkomröstningar.

Valnämnden planerar, samordnar och genomför val i Tullinge kommun. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler, arrangerar förtidsröstning och ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Valnämnden

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Valnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »