Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ansvarar för Tullinges fastigheter och förvaltar all mark och alla byggnader. Fastighetskontoret jobbar mot mål som är såväl politiska som ekonomiska och tar hand om allt som berör den fasta egendomen, från köp, exploatering och byggnation via drift och underhåll till avyttring det vill säga försäljning eller rivning.

Medarbetarna har kompetens inom förvaltning, byggteknik och fastighetsekonomi.

Fastighetskontoret

Verksamhetschef:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”