Kommunstyrelsens stab

Kommunstyrelsens stab arbetar med övergripande strategiska ledningsfrågor och externa kontakter, till exempel kontakter med näringsliv, myndigheter, organistioner med flera. Stabens viktigaste uppgift blir att samordna det förvaltningsövergripande ledningsarbetet.

Kommunstyrelsens stab

Kommundirektör:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”