Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tekniska utskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i ärenden som rör kommuinens tekniska försörjning; mark, fastigheter, lokalvård. centralkök, fysisk planering m.m

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Ordförande:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »