Kultur- och Fritidsförvaltningen

En aktiv fritid erbjuds genom vår egen fritidsverksamhet, fritidsgårdar och ett mycket aktivt föreningsliv. Vi ansvarar bland annat för:

  • Bibliotek
  • Kulturaktiviteter
  • Fritidsgårdar
  • Kommunala lekplatser
  • Idrottsanläggningar (Ishallar, Bollplaner etc.)
  • Kontakter med föreningslivet

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Verksamhetschef:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”